Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 07 : 189
Năm 2020 : 9.221
 20/04/20  Tin tức  100
tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 tại các cơ sở giáo dục
 10/04/20  Tin tức  126
Công văn 612: SGDĐT-GDTrH: V/v giới thiệu thống tương tác , dạy học trực tuyến miễn phí
 10/04/20  Tin tức  102
Thông báo lịch phát sóng chương trình "Học tren truyen hinh" phat hang tuần trên truyền hình Điện Biên
 08/04/20  Tin tức  101
Công văn : 592/ SGDĐT-GDTrH : V/v: hướng dẫn thực hiện Kế hoạch dạy - học qua Internet và trên truyền hình năm học 2019-2020
 08/04/20  Tin tức  96
công văn 181/PGDĐT-THCS: V/v thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học : 2019 - 2020
 04/04/20  Tin tức  76
CÔNG VĂN: 180 / CV PGD-ĐT :V/v thu thập minh chứng đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông
 04/04/20  Tin tức  69
CÔNG VĂN : 2103 / V/v thu thập minh chứng đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông
 08/04/20  Tin tức  117
công văn 559/SGDĐT-GDTrH: V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 câó trung học
 08/04/20  Tin tức  93
Công văn số : 1113/BGDĐT-GDTrH: V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020
 26/03/20  Tin tức  93
CV 165/PGDĐT-THCS : Vv tăng cường dạy và học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19