Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Mường Mươn

Bản Huổi Vang - Mường Mươn, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-ptdtbtthcsmuongmuon@edu.viettel.vn